Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Báo cáo quản trị công ty

Báo cáo tình hình quản trị công ty cả năm - 2012: tải về chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014: tải về chi tiết

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2012: tải về

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2013: tải về

Báo cáo quản trị 6 tháng 2014: chi tiết tải về