In bài này

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
Tên giao dịch: CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK CORPORATION
Tên viết tắt: CINDE.JSCO
1. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Vĩnh niệm, Đường Nguyễn Sơn Hà - Lê chân Hải phòng
2. Điện thoại: (031).3870577                      Fax: (031).3870576
Website: www.cinde.com.vn       E-mail: cinde.corp@hn.vnn.vn 
3.Quyết định thành lập công ty:
Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng được thành lập theo Quyết định số 876/QĐ-UB ngày 28 tháng 5 năm 1999 của UBND thành phố Hảii phòng.
4.Đăng ký kinh doanh:
Số 055555 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải phòng cấp lần đầu ngày 2/6/1999, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 25 tháng 3 năm 2003.
Các ngành kinh doanh chính:
- Xây dựng các công trình công cộng, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi cơ sở kỹ thuật hạ tầng, lắp máy, điện, nước
- Xây dựng và cải tạo lưới điện cao, hạ thế đến cấp điện áp 35KV.
- Kinh doanh tư vấn xây dựng, tư vấn đầu tư và giám sát xây dựng công trình. 
- Kinh doanh cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Kinh doanh vật liệu, máy và thiết bị xây dựng, bất động sản,khai thác vật liệu xây dựng.
- Sản xuất, gia công cơ khí.