Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

TRỤ SỞ: 

Địa chỉ:       Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm - Đường Nguyễn Sơn Hà

          Hải Phòng Việt Nam

Điện thoại:       031.3870577

 Fax:       031.3870576

          http://www.cinde.com.vn

Thông tin:       Công ty CP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đã đạt chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2000 do TUV-NOD của Đức cấp ngày 9/9/2002 và được tái nhận lần thứ nhất 06/01/2006