Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO

Đại hội cổ đông thường niên 2021

Tên TCPH: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID)

Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê chân - Hải Phòng.

Sàn giao dịch: Upcom

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Phát triển cở sở hạ tầng

Mã chứng khoán: CID

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng

Xin thông báo đến Quý vị cổ đông v/v Đại hội cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 8h30' Chủ nhật ngày 18/4/2021

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Đường Nguyễn Sơn Hà, Quận Lê Chân, Thành phố Hải phòng.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán CID có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2021.

- Cổ đông tham dự mang theo CMND. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (download).

Tài liệu phục vụ cho ĐHCĐ: BCTC kiểm toán 2020

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng HCQT Công ty – ĐT 0255.3870577 – Fax: 0255.3870576

Thông báo này được gửi đến từng cổ đông và công bố trên trang web của công ty.

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trân trọng kính báo!

Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng & phát triển cơ sở hạ tầng ngày 09/3/2021 đã họp thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ: ngày 31/3/2021.

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng thời gian từ 17-30/4/2021.

- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, địa chỉ: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Các nội dung chi tiết khi có kế hoạch cụ thể Công ty sẽ gửi thông báo tới Quý cổ đông và cập nhật trên website.

link tải toàn văn NQ

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng CID đã đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ với UBCKNN và đã được chấp thuận với phương án giao dịch mua cổ phiếu quỹ như sau:

1. Số lượng cổ phiếu qũy tối thiểu và tối đa dự kiến mua lại: 1.000 - 11.000CP.
2. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.
3. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 15/11/2014 đến ngày 15/12/2014.
4. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.
5. Nguyên tắc xác định giá: theo giá trị trường tại thời điểm giao dịch dựa trên Quy chế giao dịch của Sở GDCKHN.
6. Giá (khoảng giá): Từ 4.500đ – 5.500đ/CP
7. Tên công ty chứng khoán chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Chi nhánh Hải Phòng.

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng xin trân trọng thông báo!

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng CID đã đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ với UBCKNN và đã được chấp thuận với phương án giao dịch mua cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại: từ 7.000 - 66.000CP.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Tăng lợi nhuận trên một cổ phiếu, gia tăng giá trị cổ phiếu của các cổ đông trên thị trường chứng khoán.
3. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn thặng dư vốn.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 25/10/2013 đến ngày 22/11/2013.
5. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh.
6. Nguyên tắc xác định giá: Giá dự kiến từ 4.000đ – 6.000đ/CP
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: 2.000-3.300CP
8. Giá (khoảng giá): Từ 4.000đ – 6.000đ/CP
9. Tên công ty chứng khoán chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn.
+ Địa chỉ: Số 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng.
+ Điện thoại: 031.3569123
+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C400569

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng xin trân trọng thông báo!

THÔNG BÁO
"V/v trả cổ tức năm 2012"


Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cở sở hạ tầng thông báo tới các quý vị cổ đông về việc trả cổ tức năm 2012 bằng tiền như sau:
Tên TCPH:    Công ty cổ phần xây dựng & phát triển cơ sở hạ tầng (CID)
Tên chứng khoán:     Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Phát triển cở sở hạ tầng
Mã chứng khoán:      CID
Loại chứng khoán:    Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:        10.000 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức:    5,5%/01 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 550 đồng).
Thủ tục thanh toán cổ tức:Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ mã chứng khoán CID có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 03/7/2013.
Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 26/7/2013 (trong giờ hành chính)
+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cở sở hạ tầng. (Yêu cầu mang theo Chứng minh thư nhân dân)
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trân trọng kính báo!