Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Đại hội cổ đông 2016

Báo cáo thường niên 2015:  toàn văn báo cáo

 

Đại hội cổ đông thường niên 2016 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 22-4-2016 tại trụ sở công ty, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng.

Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ cùa HĐQT: Tải về

Nghị quyết Đại hội: Tải về