Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Đại hội cổ đông 2011

THÔNG BÁO
"V/v trả cổ tức năm 2010"

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cở sở hạ tầng thông báo tới các quý vị cổ đông về việc trả cổ tức năm 2010 bằng tiền như sau:

    Tên TCPH:    Công ty cổ phần xây dựng & phát triển cơ sở hạ tầng (CID)

    Tên chứng khoán:     Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Phát triển cở sở hạ tầng

    Mã chứng khoán:      CID

    Loại chứng khoán:    Cổ phiếu phổ thông

    Mệnh giá:        10.000 đồng

    Tỷ lệ chi trả cổ tức:    5%/01 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Thủ tục thanh toán cổ tức:

Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 02/8/2011 (trong giờ hành chính)

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cở sở hạ tầng. (Yêu cầu mang theo Chứng minh thư nhân dân)

 

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trân trọng kính báo!

Toàn văn Biên bản họp Đại hội cổ đông: tải về

THÔNG BÁO

Đại hội cổ đông năm 2011

Tên TCPH: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID)

Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê chân - Hải Phòng.

Sàn giao dịch: HNX

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Phát triển cở sở hạ tầng

Mã chứng khoán: CID

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng

Xin thông báo đến Quý vị cổ đông v/v Đại hội cổ đông năm 2011 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 8h30' Thứ bẩy ngày 23/4/2011

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Đường Nguyễn Sơn Hà, Quận Lê Chân, Thành phố Hải phòng.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán CID có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 07/04/2011.

- Cổ đông tham dự mang theo CMND. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (download).

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng HCQT Công ty – ĐT 031.3870577 – Fax: 031.3870576

Thông báo này được đăng báo, công bố trên trang web của công ty và thay cho việc gửi giấy mời đến từng cổ đông.

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trân trọng kính báo!