THÔNG BÁO
"V/v trả cổ tức năm 2010"

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cở sở hạ tầng thông báo tới các quý vị cổ đông về việc trả cổ tức năm 2010 bằng tiền như sau:

    Tên TCPH:    Công ty cổ phần xây dựng & phát triển cơ sở hạ tầng (CID)

    Tên chứng khoán:     Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Phát triển cở sở hạ tầng

    Mã chứng khoán:      CID

    Loại chứng khoán:    Cổ phiếu phổ thông

    Mệnh giá:        10.000 đồng

    Tỷ lệ chi trả cổ tức:    5%/01 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Thủ tục thanh toán cổ tức:

Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 02/8/2011 (trong giờ hành chính)

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cở sở hạ tầng. (Yêu cầu mang theo Chứng minh thư nhân dân)

 

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trân trọng kính báo!