In bài này

Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013

Đại hội cổ đông thường niên 2013 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 16-6-2013 tại trụ sở CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng.

Nghị quyết Đại hội: Tải về