Đại hội cổ đông thường niên 2014 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 01-6-2014 tại trụ sở CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng.

Nghị quyết Đại hội: Tải về