Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO

Đại hội cổ đông thường niên 2016

Tên TCPH: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID)

Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê chân - Hải Phòng.

Sàn giao dịch: HNX

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Phát triển cở sở hạ tầng

Mã chứng khoán: CID

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng

Xin thông báo đến Quý vị cổ đông v/v Đại hội cổ đông thường niên 2016 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 8h00' Chủ nhật ngày 24/4/2016

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Đường Nguyễn Sơn Hà, Quận Lê Chân, Thành phố Hải phòng.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán CID có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2016.

- Cổ đông tham dự mang theo CMND. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (download).

Tài liệu phục vụ cho ĐHCĐ: BCTC kiểm toán 2015;

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng HCQT Công ty – ĐT 031.3870577 – Fax: 031.3870576

Thông báo này được gửi đến từng cổ đông và công bố trên trang web của công ty.

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trân trọng kính báo!

 

Đại hội cổ đông thường niên 2016 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 22-4-2016 tại trụ sở công ty, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng.

Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ cùa HĐQT: Tải về

Nghị quyết Đại hội: Tải về

THÔNG BÁO

Đại hội cổ đông thường niên 2017

Tên TCPH: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID)

Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê chân - Hải Phòng.

Sàn giao dịch: Upcom

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Phát triển cở sở hạ tầng

Mã chứng khoán: CID

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng

Xin thông báo đến Quý vị cổ đông v/v Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 8h30' Thứ bẩy ngày 27/5/2017

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Đường Nguyễn Sơn Hà, Quận Lê Chân, Thành phố Hải phòng.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán CID có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 03/5/2017.

- Cổ đông tham dự mang theo CMND. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (download).

Tài liệu phục vụ cho ĐHCĐ: BCTC kiểm toán 2016

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng HCQT Công ty – ĐT 0255.3870577 – Fax: 0255.3870576

Thông báo này được gửi đến từng cổ đông và công bố trên trang web của công ty.

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trân trọng kính báo!

Ngày 14/3/2018, tại văn phòng Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, p. Vĩnh Niệm, q. Lê Chân, Tp Hải Phòng), Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng & phát triển cơ sở hạ tầng đã họp thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng thời gian từ 21-29/4/2018.

- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, địa chỉ: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Các nội dung chi tiết khi có kế hoạch cụ thể Công ty sẽ chính thức gửi thông báo tới Quý cổ đông và cập nhật trên website.