Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Quan hệ cổ đông

 

Đại hội cổ đông thường niên 2015 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 29-3-2015 tại trụ sở CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng.

Nghị quyết Đại hội: Tải về

 

Báo cáo thường niên 2015:  toàn văn báo cáo

 

Đại hội cổ đông thường niên 2016 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 22-4-2016 tại trụ sở công ty, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng.

Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ cùa HĐQT: Tải về

Nghị quyết Đại hội: Tải về